Aerodynamik - Aerodynamisk studie av IXTAbox och dragkroks monterade förvaringslådor.

 

*Material and pictures presented at the courtesy of Marcus Sandberg.*
 *Material och bilder presenteras med tillstånd av Marcus Sandberg.*

 

Aerodynamisk studie av fordonsmonterade lastlådor

Redan vid första anblicken är det uppenbart att en takbox skulle generera mer vindmotstånd än en IXTAbox placerad bakom fordonet. Men hur mycket mer? Vilka är effekterna av olika storlekar och positioner av en IXTAbox i förhållande till dragkroken och fordonet? Vilka saker kan göras för att ytterligare minska vindmotståndet under körning? 

Dessa frågor undersöktes grundligt av Marcus Sandberg i sin masteruppsats vid Chalmers tekniska högskola under hösten och vintern 2021-22 och gav banbrytande och faktabaserade bevis på fördelarna med att använda IXTAbox framför vanliga takboxar.

I detta arbete använde Sandberg kraftfulla beräkningssimuleringsverktyg för att jämföra hur två olika stora takboxar presterar jämfört med flera IXTAbox-modeller när de kör i 90 km/h. När det gäller takboxen testades en stor modell och en mer strömlinjeformad, medan sex IXTA-boxar i storleken 150, 170 och 190 cm breda som är 40 respektive 60 cm ingick i studien. 

För att simulera prestandan för varje box användes Computational Fluid Design (CFD)-verktyg, som också används av bil-, båt- och flygplansdesigners. Dessa simuleringar kördes på Chalmers kraftfulla datorer och varje beräkning tog mellan 12-24 timmar att beräkna. 

Hur jämför vi oss?

Jämför IXTAbox relativt våra största konkurrenter