Kontakt

Produktions- och leveransadress:
Hudenvägen 34, 524 92 Herrljunga
Förfrågningar och frågor: info@ixtabox.se
Ordning: order@ixtabox.se
Andra frågor:  carl@ixtabox.se
Telefon: +46-70-222 3250