Återbetalningspolicy

Eftersom IXTAbox endast producerar produkter gjorda på beställning tillämpar vi ingen återbetalningspolicy. 

Om en produkt skadas under transporten till dig som kund ber vi dig att omedelbart ta kontakt med oss. Skicka bilder på förpackningen och skadad produkt. Tillsammans reder vi ut hur vi ska hantera situationen på bästa sätt för dig som kund.