Aftonbladet - "Takboxen ökar risken för bilolyckor"

Läs hela inslaget här:  Aftonbladet - "Takboxen ökar risken för bilolyckor"

Takboxen ökar risken för olyckor

En tungt lastad taxbox ökar risken för att bilen ska få sladd när du drar på sportlov med familjen.

– Och du får sladd på ett helt annat sätt när boxen är lastad, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare vid Folksam.

Cirka två tredjedelar av alla dödsolyckor på vintervägar startar med en sladd.
Med fullastad takbox förändras bilens köregenskaper.

Cirka två tredjedelar av alla dödsolyckor på vintervägar startar med en sladd.

Med fullastad taxbox förändras bilens köregenskaper.

– Redan i farter kring 60 kilometer i timmen är det skillnad på hur bilen sladdar, beroende på om takboxen är lastad eller inte. Med tung takbox kränger baken ofta ut och det kan sluta med en sidokollision, säger Helena Stigson.


Placera tunga saker så lågt som möjligt och gärna så nära bilens mittpunkt som är möjligt när du packar din takbox.

– Man ser i olycksstatistiken att det kan få allvarliga konsekvenser eftersom det inte finns någon deformationszon i sidorna, säger hon.

Hur tungt en taxbox får lastas varierar mellan olika modeller.

– Det varierar mellan 50 och 100 kilo. Du kommer ganska snabbt upp i det om du lastar både skidor och pjäxor i boxen och fyller på med andra tunga saker, mat exempelvis, säger Helena Stigson.

En grundregel när bilen ska packas är att ställa tunga saker så lågt som möjligt och gärna så nära bilens mittpunkt som är möjligt.

Extra noga att lasta rätt är det om bilen är liten. En lastad takbox på ett sådant fordon gör att tyngdpunkten höjs, vilket ytterligare försämrar köregenskaperna.

How Do We Compare?

Compare IXTAbox vs our biggest competitors