Dagens Nyheter - Takbox eller Bakbox - vilket är bäst på skidresan?